HISTORIE

Myšlenka na založení sportovního areálu vznikla v hlavách sportovních nadšenců a zaměstnanců ÚJP Zbraslav na pozemcích firmy.

Areál dostal svojí podobu v únoru 1982 , kdy byla vytvořena souhrnná projektová dokumentace .

Sportoviště se bude skládat ze 3 hřišť na tenis , 2 hřišť na odbíjenou a odrazové stěny. V březnu 1982 byla podána žádost o vydání stavebního povolení na „TENISOVÉ A ODBÍJENKÁŘSKÉ HŘIŠTĚ „

Stavební povolení bylo vydáno následně 6. dubna 1982.

Kolaudační rozhodnutí ze dne 9. června 1986 následně povoluje užívání stavby tenisového a odbíjenkářského hřiště , které zahrnuje 3 antuková hřiště, tenisové hřiště asfaltové, antukové hřiště pro odbíjenou a sklad nářadí a antuky.

Víceúčelový sportovní areál už ale začal sloužit obyvatelům Zbraslavi dříve , pamětníci vzpomínají, že již od roku 1983 byl využíván prvními tenisovými a volejbalovými nadšenci

24. ledna 2006 převzali sportovní areál  nový majitelé.

Podílový spoluvlastníci měli rozdílné názory na využití areálu, tak byli předem dohodnuti  na rozdělení pozemku.

V březnu 2008 došlo k definitivnímu zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví , následně došlo k rozdělení pozemku .

Velké štěstí, že 3 tenisové antukové kurty byly zachráněny, bohužel tenisové asfaltové hřiště  a odrazová stěna byly nenávratně ztraceny.

V roce 2006 dostal tenisový sportovní areál se třemi antukovými kurty nový název TENISOVÉ KURTY KAMÍNKA . inspirací pro název sportoviště bylo tradiční označení místní lokality Kamínka u které se areál nachází. Jedná se o jedno z posledních míst Zbraslavi , kde se místní obyvatelé mohou projít a oddechnout v zelené přírodě.

Postupně docházelo k drobným rekonstrukcím a opravám areálu.

V roce 2012 byl z rekonstruován plot směrem ke garážím, který byl již v katastrofálním stavu. Stáří a poryvy větrů do ochranných podhledových plachet udělaly své. Zrezlé slabé sloupky byly nahrazeny novými silnějšími, které lépe odolávají počasí.

Plot byl navýšen až na 3,5 m, aby nedocházelo k přestřelení míčku.

V březnu 2015 došlo k dohodě o vybudování rozdělovacího plotu s tréninkovou zdí mezi sousedními pozemky. Tento počin výrazně prospěl oběma stranám . Navíc byl velice dobře vymyšlen, aby zapadl do sportovního prostřední a zároveň nerušil  a nevyčníval.

V roce 2016 taky dozrála myšlenka na rekonstrukci třech antukových hřišť. V říjnu toho roku začala realizace velkého snu. Byla kompletně stržena vrstva antuky společně ze „stříbrný prachem“ , který byl navezen při prvotní výstavbě z nedalekého lomu …

Následně bylo navezeno 120 tun nové škváry, došlo k vyrovnání povrchu, navezeno 30 tun nové antuky …

K dokončení rekonstrukce tenisových kurtů  došlo v dubnu 2017 .

Areál se i nadále snažíme zvelebovat a investujeme do něj svůj veškerý čas. Sportovní areál TENISOVÉ KURTY KAMÍNKA je ryze soukromým projektem , tenisového nadšence , který není financován z žádných veřejných peněz ani dotací .

Josef Augusta, současný majitel Tenisových kurtů Kamínka