PROVOZNÍ ŘÁD

PROVOZNÍ   ŘÁD

tenisové kurty Kamínka

1. OPRÁVNĚNI HRÁT NA TENISOVÝCH KURTECH

PERMANENTKA – neomezený počet hracích hodin.

10 hodin – vstup na 10 hodin podle vašeho rozhodnutí

Hosté PERMANENTKA – mají právo užívat kurt po zaplacení 1/2 poplatku za pronájem kurtu

Veřejnost – po zaplacení poplatku za pronájem kurtu

dle ceníku

2. ZÁSADY A PRIOROTY PŘI OBSAZOVÁNÍ

TENISOVÝCH KURTŮ

Hrací doba : od 7,00 do 24,00 hod

dle REZERVAČNÍHO SYSTÉMU na webu

https://tenis-zbraslav.isportsystem.cz/

4. NEDODRŽENÍ HRACÍ HODINY

Nezrušení rezervace do 18:00 předcházejícího dne, bude účtován poplatek v plné výši pronájmu kurtu

5. ÚPRAVA KURTŮ

Úprava je počítána do hracího času.

Ta se skládá :

ŘÁDNÉ NAKROPENÍ CELÉ PLOCHY KURTU

PŘED ZAHÁJENÍM HRY

( při suchém povrchu kurtu )

a

ÚPRAVY POVRCHU KURTU PO UKONČENÍ HRY

je nutno provádět nejprve

HLADÍTKEM NA CELÉM KURTU

a poté celý kurt řádně a pečlivě srovnat síťovačkou.

Je nutné dbát na to, aby po ukončení prací bylo používané nářadí uloženo na vyhrazených místech a kurt byl řádně uklizen.

6. PROVOZ A CHOVÁNÍ V AREÁLU

Vstup na kurt je povolen uživatelům areálu :

POUZE V TENISOVÉ OBUVI

a v tenisovém oblečení.

Na kurt i mimo něj se všichni účastníci chovají ohleduplně  ( slušně, nehlučně… ) a zachovávají smysl pro Fair Play.

V celém areálu je ZÁKAZ kouření, jízdy na kole, provozování jiných míčových her a z hygienických důvodů je zakázáno volné pobíhání psů.

Všichni uživatelé areálu musí dbát na pořádek.

Odpadky odhazujte do odpadkových košů.

Zjištěné závady na kurtech i v celém areálu,

prosíme nahlaste ihned správci areálu.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel neodpovídá za ztráty a poškození osobních věcí a cenin uschovaných v šatnách nebo jinde v areálu.

Tento hrací řád vydal provozovatel

tenisových kurtů KAMÍNKA

v květnu 2022 a je platný do odvolání.

Provozovatel tenisových kurtů KAMÍNKA, děkuje všem uživatelům areálu za jeho dodržování.